ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής ανακοινώνει τα εξής μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ.:

Επειδή η θητεία του Δ.Σ. έληξε τον Απρίλιο του 2020 αλλά λόγω της πανδημίας η θητεία των Δ.Σ. των Συλλόγων παρατάθηκε με κυβερνητική εντολή μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 και δεν δόθηκε περαιτέρω παράταση, σύμφωνα με επιστολή της ΠΣΕ (Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας) προς τους Συλλόγους ότι πρέπει σε διάστημα ενός μήνα από τη λήξη της παράτασης να διεξαχθούν εκλογές στους Συλλόγους, προκηρύσσει εκλογές ως εξής σύμφωνα με το καταστατικό της:

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021. Όμως επειδή την πρώτη Κυριακή των εκλογών (σύμφωνα με το καταστατικό μας) δεν υπάρχει απαρτία συνήθως, σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 ώρα 11π.μ. στο Γραφείο του Συλλόγου οδός Φειδίου 18 (πίσω από το Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ημερήσιας διατάξης:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων περιόδου 2018 – 31/10/2021.
  2. Οικονομικός απολογισμός.
  3. Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ., αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών, την Π.Σ.Ε. και εξελεγκτική επιτροπή.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                           Η Γραμματέας

ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΟΥΣΟΥ              ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΝΤΡΗ