Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΣΕ το ΔΣ συγκροτεί επιτροπές που το βοηθούν στη λειτουργία του.

Στην τρέχουσα περίοδο (2019-2022) το ΔΣ έχει δημιουργήσει τις εξής επιτροπές:

  • Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού
  • Γυναικών & Αλληλεγγύης
  • Νεολαίας
  • Οικονομική
  • Πολιτιστική