Μπορείτε να δείτε το πρακτικό του Δ.Σ της Αδελφότητας των εν Αθήναις Σιδεριτών "Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος" εδώ.