ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΣΕ  ΣΤΟ YouTube

21η Μαρτίου  2021  αρχίζει η λειτουργία του!

 

 Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων ό,τι ακριβώς είναι η αναπνοή για τη διατήρηση της ζωής. Αναλογικά και για κάθε σωματείο, πολύ περισσότερο για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας που εκπροσωπεί πάνω από τετρακόσια σωματεία, όλη δηλαδή την Ηπειρώτικη αποδημία.  Αυτή η άποψη  κυριάρχησε  και κυριαρχεί  σ’ όλα τα μέλη του ΔΣ από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό το ΔΣ προσπαθεί να αναπτύξει την επικοινωνία με τα μέλη μας και μάλιστα με όλα τα μέσα που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Η αναβάθμιση του ιστότοπου της Πανηπειρωτικής (www.panepirotiki.com) είναι το πρώτο δείγμα. Εκεί,  κάθε φίλος της Ηπείρου βρίσκει και μαθαίνει για τη δράση της ΠΣΕ και  τις αποφάσεις του ΔΣ. Είναι πλέον  αναρτημένα όλα τα φύλλα της εφημερίδας «Πανηπειρωτική», οι αποφάσεις του ΔΣ και τα Δελτία Τύπου. Παράλληλα  αναρτώνται και όλες οι αποφάσεις  ΔΣ Ομοσπονδιών και τα Δελτία Τύπου  των Σωματείων-μελών της ΠΣΕ και όσες εφημερίδες εκδίδονται από διάφορα Σωματεία-Αδελφότητες.

Η λειτουργία του Facebook είναι υποδειγματική και κυριαρχεί η ενημέρωση των μελών για τη δράση της ΠΣΕ καθώς και η δράση των μελών Αδελφοτήτων-Σωματείων.

Το μεγάλο επίτευγμα του παρόντος ΔΣ είναι ασφαλώς η επανέκδοση της εφημερίδας «Πανηπειρωτική». Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια «αναστολής» της  έκδοσής της  επιτέλους  η εφημερίδα μας επανακυκλοφόρησε και  δυνάμωσε τη σχέση της Πανηπειρωτικής με τα μέλη της. Ένα άριστο και αποδοτικό μέσον  που συμπυκνώνει τη δράση  της ΠΣΕ για επικοινωνία  με όλους τους Ηπειρώτες  και την ακατάβλητη προσπάθεια  μέθεξης της νεολαίας μας ιδιαίτερα με την παράδοση και τον Ηπειρώτικο πολιτισμό.

Τέλος, μετά από συνεχείς προσπάθειες καταφέραμε να λειτουργήσουμε κανάλι στο YouTube.  Με μεγάλη προσπάθεια και εξαιρετική ετοιμασία αρχίζουμε την 21η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00΄. Σας θέλουμε όλους κοντά μας αρωγούς και συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας αυτή. Δύσκολο το εγχείρημα. Επιβάλλεται όμως η επιτυχία του. Για την Ήπειρο…